Ir al Inicio

Notas

BARRA DE NAVEGACIÓN
> Cursos de Gaélico  |  > Nota anterior  |  >  Home  |  > Nota siguiente

Alfabeto gaélico

(c) TemperleyWebpor Ferry O´Killian

Alfabeto Ogham
Ailm (olmo) -A-
Beith (abedúl) -B-
Coll (avellano) -C- -K-
Dair (roble, encina) -D-
Eagadh (álamo blanco) -E-
Fearn (aliso) -F- -V-
Gort (hiedra) -G-
Uath (espino blanco) -H-
Íoga (tejo) -I-  -J-  -Y-
Luis (serbal) -L-
Muin (vid, zarzamora) -M-
Nuin (fresno) -N-
Ngútal (caña, junco) -Ñ-
Oir (tojo, retama) -O-
Peith (saúco enano) -P-
Ceirt (manzano) -Q-
Ruis (saúco) -R-
Sail (sauce) -S-
Téine (acebo) -T-
Úr (brezo) -U- - W-
Sceith (espino)  -X-
Straif (endrino, ciruelo)  -Z-

Alfabeto irlandés actual

Letra Aspirada Eclipsada
A ha / t-a n-a
B bh (V) mb (M)
C ch (J dental) gc (G)
D dh (G o Y) nd (N)
E he / t-e n-e
F fh (muda) bhf (V)
G gh (idem D) ng (Ñ)
H
I  hi / t-i  n-i
L
M mh (V o W)
N
O h-o / t-o n-o
P ph (F) bp (B)
R
S sh (J nasal) ts (T)
T th (J gutural) dt (D)
U h-u / t-u n-u
 

Irlandés escrito:

oghamico:       entre siglos V al VIII

Ø      antiguo:                    del 600 al 900

Ø      intermedio:                900 - 1200

Ø      mod. temprano:        1200-1650

Ø      moderno:                  e/ 1650 y 1950

Ø      contemporáneo:        1950 > hoy

 
Druidismo:         IRISH            WELSH  
salvia: fidh  gwydd
conocimiento: fios  gwyddon  
roble:(*) dair derw
druida:(*) draoi derwydd  
*DERVO  (old celtic)  
Dialécto céltico: Q-sound     P-sound
árbol: crann prenn  
cabeza: ceann penn  
cuatro:   ceathair pedwar  
pluma: cluimh pluv  
hijo: (*) mac/mag map/map
*MAQQ (old celtic)  
 
AN-BÓ-DUBH (la-vaca-negra)
Sing
nom.   An bhó dhubh (la vaca negra)  
gen.    Na bó duibhe (de la vaca negra)  
dat.     An mbúin duibh (a la vaca negra)  
voc.     A bhó dhubh (vaca negra)  
Plur
nom.   Na bá dubha (las vacas negras)
gen.    Na mbó ndubh (de las vacas negras)
dat.     Do na búaibh dubha (para las v. n.)
voc.     A bhó dubha (vacas negras)

DÚN (cerrar)
Sing.                          Plur.
dhúnas (cerré)              dhúnamar (cerramos)  
dhúnais (cerraste)        dhúnabhair (cerrasteis)
dhún (cerrado)              dhúnadar (cerraron)  
dhún an fear                dhún na fir  
(cerró el hombre)           (cerraron los hombres)  
dhún (verbo)    Seán (sujeto)    an doras (objeto)  
cerró               Juan               la puerta  
(`sé)     is é Seán a dhún an doras  

es él Juan (que) cerrar la puerta

dúnaim an doras (cierro la puerta)  
dhúnas an doras (cerré la puerta)  
dhúnfainn an doras (cerraría la puerta)  
deirim go ndúnaim (dije que la/lo cerré)
CAILÍN (niña)
An cailín óg (la niña joven)  
Na cailíní óga (las niñas jóvenes)  
Athair na chailín óig (el padre de la niña jóven)
leis an gcailín (con la niña)

CEANN                     (cabeza)
Cinn                          (cabeza de...)  
ar Chinn                   (sobre la cabeza)
Cionn                        (para la cabeza)  
leis a gCionn           (con su cabeza)

Sin “lenition”:             tá an cat anseo
                                   (está el gato aquí)  
Con “lenition”:           tá mo chat anseo  
                                  (está mi gato aquí)  
Con “elipsis”:            tá ár gcat anseo
                                   (está nuestro gato aquí)  

NOTA: Lenition = suavización / Eclipsis = mutación  
Thóg mé (thógaim) airgead  
(tomé yo dinero)  
Thóg an fear an t-airgead 
(tomó el hombre el dinero)  
Chruthaigh Dia   neamh   agus   talamh  
Creó          Dios  (el) cielo     y     (la) tierra
Ansin chruthaigh Dia neamh is talamh  
Entonces creó Dios cielo y tierra  

Irlandés Antiguo

int én beg
ro léic fet
do rind guip glanbuide
fo-ceird faíd
ós Loch Laíg
lon do chraíb chrandmaige
Och, a luin, is buide duit
cáit sa muine a fuil do net
A díthrebaig nad clind cloc
is binn boc síthamail t’fhet
is mé Caillech Bérri, buí,
no meilinn léini mbithnuí,
in-díu táthum, dom shéimi,
ná melainn cid aithléini.

Aimirgin
Am goeth i muir
Am tonn trethain
Am fuaim mara
Am dam seth
Am seg for aill
Am der greine
Am cain luba
Am torc ar gail
Am eo i lindibh
Am loch i maigh
Am brigh dana
Am gai la foda feras feachta
Am dae dealbus do chind cotun
Coiche notglen clochar slebe?
Cia du i luidh fuinedh greiniu?
Cia seacht siecht sith gan eccla?
Cia  non dogar eassa uiscci?
Cia ber a buar a tigh Teathra?
Cia buar Tethrach fibide?
Cia doen, cia dia, 
dealbus faebra indiond?
Indiond ailes cainte:
Dichain tothlacht,
dailes fedha,*
fodhail coblach, cathain aille,
ailiside sieas coimes cainte, 
cainte gaeth.
*letras del alfabeto Ogham

Irlandés Moderno

an t-éan beag
do lig fead
de rinn guib ghlanbhuí
fo-céirde faoidh
ós Loch Laoi
lon de chraoibh crann-mhaigh
Och, a luin, is buíoch duit
cá háit sa mhuine a bhfuil do nead
A dhithreabhaigh nach clinn clog
is binn bog síthiúil d’fhead
is mé Cailleach Béarraigh, buíoch
na méilleann léinidh mbith-nuaí,
inniu táthaim, dom shéimhigh,
ná méallainn cé d’áth-léinidh.

Amhairghein
Táim gaoth i muire
Táim tonn treathaine
Táim fuaim mara
Táim damh seithe
Táim seabhac ar aille
Táim deoir gréine
Táim caoin luibhe
Táim torc ar gail
Táim eo i linnte
Táim loch i maí
Táim brí dána
Táim ga le fóda fearas feachtas
Táim Dé dealbh do chinn go tuine
Cé hé nochtghlan clochar sléibhe?
Cé dó i luí fuineadh gréine?
Cé seacht siacht síoth gan eagla?
Cé nóin togair easa uiscí?
Cé beir an buar ar tí Teathra?*
Cé buar Teathrach faíthe?
Cé duine, cé Dia,
dealbh faobhar i ndíon?
I ndíon aileis cainteach:
dícheann tothluíthe, 
dáileas féadha,
fóill cablach, cantain áille,
áilleasaí sios coimhéad cainteach,
cainteach gaois.

*Dios Fomór del mar y la muerte. ( buar maighe Teathra = peces )


Traducción ideal
el pájaro pequeño
ofrece el silbido
del punteado pico amarillo brillante
un profundo grito clama
sobre el lago Lee
un mirlo desde una rama en la boscosa llanura
Oh! Mirlo, estas agradecido
¿En que lugar de las alturas tienes
tu nido?
El ermitaño no repica la campana
y dulce, suave, pacífico es tu silbido
soy la Monja de Beare, agradecida
visto una vieja túnica siempre nueva,
hoy parchada, para mi es suave,
no dejaré de usarla aunque siga siendo una vieja túnica

Nacimiento del canto*
Soy el viento en el mar
Soy la ola rompiente
Soy el sonido del mar
Soy el buey por curtir
Soy el halcón sobre el acantilado
Soy la lagrima del sol
Soy la hierba delicada
Soy el jabalí bufoso
Soy el salmón en las corrientes
Soy el lago en la llanura
Soy el vigor del valiente
Soy la lanza clavada en el suelo que inicia  las campañas (militares)
Soy el Dios que crea para la cabeza las palabras
¿Quién  limpia las piedras de la montaña?
¿Dónde cae el ardiente sol?
¿Quién 7 veces buscó la paz sin miedo?
¿Qué gruta eligen las cascadas?
¿Quién captura el ganado en la casa de Teathra?
¿Quién el ganado de Teathra llamó?
¿Qué persona, qué Dios,
forja armas en el refugio?
En el refugio los narradores:
Estimulan deseos, 
tiran las “fedhas”,
encallan la flota, cantan a la belleza:
bellezas reveladas por narradores, narradores sabios.
*nombre del druida  Milesio (=Gaélicos) que compuso este conjuro para conquistar Irlanda

FRASES COTIDIANAS
(respuestas en  bastardilla)
Dia duit / Dia ’s Muire duit
Slán leat / Slán agat
Cén chaoi a bhfuil tú?
Conas tá tú?
Tá mé go maith
Níl mé go dona
Go raibh (míle) maith agat
Ná habair é
Cé tusa?
Is mise Seán
Cén t-ainm atá ort?
Máire atá orm
cé as tú?
Is as (an) Airgintín mé
Fáilte romhat
Sláinte!!!
(,,)        maith agat
Go maire tú
Oíche mhaith agat
Go n-éirí an bóthar (t-ádh) leat
Más é do thoil é / Le do thoil
Gabh mo leithscéal
Níl a fhios agam
Cá bhfios duit?
Tuigim / Ní thuigim
Cé hé sin? 
Sin é Seán
Cé hí sin?
Sin í Máire
Cén fáth?
Cén áit?
Mar sin é!
Muise! / Maise!
Cathain? / Cén uair?
Cén t-am é?
Cad a tharla?
An maith leat…?
Is maith liom / Ní maith liom
Cé mhéad?

TRADUCCIÓN LITERAL
(respuestas en  bastardilla)
Dios a ti / Dios y María a ti
Salud contigo / Salud en ti
Qué el modo estás tú?
Cómo estás tú?
Estoy bien
No estoy mal
Estuvo (1000) bien en ti
No has de decirlo
Quién tu mismo?
Soy mi mismo Juan
Qué el nombre es en ti?
María es en mí
Qué desde tú?
Soy de (la) Argentina yo
Encontrándote frente a ti
Saludándote!
(,,)             bien en ti
Lo vivas tú
Noche buena sobre ti
Se levante el camino (la suerte) contigo
Si es ése tu deseo ése / Con tu voluntad
Acepta mi media historia
No está el conocimiento en mi
Qué conocimiento a ti?
Entiendo yo / No entiendo yo
Quién él ése?
Ese él Juan
Quién ella ésa?
Esa ella María
Qué la causa / razón?
Cuál el lugar?
Así eso es!
Si así!
Cuál el tiempo / hora?
Cuál el tiempo ése?
Que ocurrió?
Lo bueno contigo...?
Es / No es bueno conmigo
Qué cantidad?

EQUIVALENCIA
Buen día / (respuesta)
Adios / (IDEM)
¿Cómo estás?
(IDEM)
(IDEM)
(Mil) gracias
De nada
¿Quién sos?
Soy Juan
¿Cuál es tu nombre?
Maria es mi nombre
¿De donde sos?
Soy de Argentina
Bienvenido
Salúd!!!
Buen viaje
Que lo disfrutes
Buenas noches
Que tengas suerte
Por favor
Perdóname
No lo sé
¿Cómo lo sabés?
Yo entiendo / Yo no entiendo
¿Quién es él?
El es Juan
¿Quién es ella?
Ella es María
¿Por qué?
¿Dónde?
¡Así es!
¡Verdad!
¿Cuándo?
¿Qué hora es?
IDEM
¿Querés...?
Si / no quiero
¿Cuánto?

ÉIREANN
Ar gcuirfeá fios orm
Ar mbeadh aithne ‘gat orm
M’uiscí, croí gach crann
Ar gcuirfeá fios orm
Chuiris cros i lár an bhothair dom
Lámh na gcarad in am a’ ghatair dom
Féach doimhin isteach id’ shúile gorm
Éireann, Éireann...
Iarla Ó Lionáird

A haon is a , capall is bó.
A trí as ceathair, broga leathair.
A cúig is a , cupan tae.
A seacht is a hócht, sheanbhean hact.
A naoí is a déich, pingin go leith.

Foth, foth, gheibhin boladh na hÉireann
ar an bhfóidín bhfírinneach
Mothuighim boladh an Éireannaigh
bhinn bhréagnigh faoi m’fhóidín dúthaigh

Slán agus saoil agat
Bean ar do mhéine agat
Talamh gan chíos agat
Agus bás in Éirinn

Uilliam Brown:
Gaodheal cródha agus laoch na saoirse
Tír na hAirgead

“Sílim”, “is dóigh liom”, is  “dar liom féin”,
sin trí fhianaise atá ag an mbréige.

Rothaí an t’saol ag casadh leo
Níl imeacht uaidh go deo
Daoine corr an t’saol ag goid leo
Ní cuma leo go fóill

(Amadán bán) Clannad


IRLANDA
Podrías buscarme afuera
Podrías reconocerme
Mis vertientes, el corazón de cada árbol
Podrías mirar hacia mí
Colocaste una señal en el camino para mí
Una mano de amistad a tiempo para ayudarme
Miro profundo dentro de tus ojos azules
Irlanda, Irlanda...
Earl Lennard

Uno y dos, caballo y vaca.
Tres y cuatro, zapatos de cuero.
Cinco y seis, taza de té.
Siete y ocho, anciana consejera.
Nueve y diez, penique y medio.

Ya, ya, busco el olor de Irlanda
sobre la parcela sagrada
Siento el olor de un Irlandés
elocuente y astuto bajo mi pequeña propiedad

La salud y larga vida para ti
La mujer de tu elección sea para ti
La tierra este sin renta para ti
Y cuando mueras sea en Irlanda

Guillermo Brown:
Irlandés valiente y héroe de la libertad
de la Tierra del Plata

“supongo”, “pienso”, y “opino”,
he ahí tres evidencias de que está en falsedad.

Las ruedas del mundo los encuentran
No están abandonándolo para siempre
Gente perversa el mundo está robando 
No se preocupan por ellos todavía

(Tonto blanco) Familias


An  Béal Bocht 
A Ghaela!, adúirt sé,
sé gliodar ar mo croí gaelach
a bheith anseo inniu ag caint ghaeilge libhse
ar an Fheis Gaelach seo i lár 
na Gaeltachta.
Ní miste dom a rá gur “Gael Mise”.
Táim gaelach ó m’bhathais 
go bonn mo choise 
-Gaelach thoir, thiar, thuas agus thios…-
Gaeil gaelacha de shliocht gaelach
is ea an tiomlán againn…
Níor labhair mise (ach oiread libh féin)
aon fhocal ach Gaeilge ón lá rugadh mé
agus, rud eile, is fán nGaeilge amháin 
a bhí gach abairt dár nduras 
riamh…
Níl aon ní ar an domhan 
chomh deas nó chomh gaelach 
le fíor-Ghaeil fíor-Ghaelacha 
a bhíonn ag caint fíor-Ghaeilge gaelaí 
i dtaobh na Gaeilge fíor-ghaelaí…
Flann O’Brien

Banbha Óir
Idir dhá láimh
daoine fiúntach
scríobh an Ogham
i mBanbha Óir
I n-glas béinne
fial ó nádúir
fonn ceoil
i mBanbha Óir
Lios na Aileach
Draíocht draíotheach
Tuambaí ríthe
i mBanbha Óir
Clochán naofa
Cill is caisléain
Cruit na gCeilteach
i mBanbha Óir
Clannad (*)

La Boca Pobre
¡Gaélicos!, dijo él,
se pone alegre mi corazón gaélico
estando acá hoy hablando gaélico con ustedes
en el Festival Gaélico aquí en el centro 
del Área de Habla Gaélica.
No es dificultad para mí decir que “Soy Gaélico”.
Soy gaélico desde la corona de mi cabeza
hasta la planta de mis pies
-Gaélico de frente, detrás, de arriba y de abajo...-
Gaélicos nativos de descendencia gaélica
hay pocos entre nosotros...
No he hablado (no más que con vosotros)
una palabra excepto Gaélico desde el día que nací
y, además, la permanencia del Gaélico es lo único
que estuvo en cada sentencia de nuestros dichos
siempre...
No hay nada sobre la tierra
tan bonito ni tan gaélico
como los verdaderos Gaélicos nativos
que están hablando verdadera Lengua Gaélica
junto a las Lenguas Gaélicas bien nativas...
NOTA: entiéndase Gaélico por “Irlandés”

Banba Dorada (nombre mitológico de Irlanda)
Entre dos signos
pueblos honestos
escriben el Ogam (tipo de escritura)
en la Banba dorada
En verdes colinas
generosas de natura
la melodía de la música
en la Banba dorada
Colina feérica de Ellagh (ruina de palacio real)
Hechizo druídico
Tumbas de reyes
en la Banba dorada
Ruina sagrada
Iglesia y castillo
Arpa de los Celtas
en la Banba dorada
(*) Banda Irlandesa Vanguardista

Séamaisín
Ó bhfeiceann tú mo Shéamaisín
mo Shéamaisín, mo Shéamaisín
Ó bhfeiceann tú mo Shéamaisín
is éard rás shíos an bóithrín
Ní raibh bróga beaga ar a dhá choisín
ar a dhá choisín, ar a dhá choisín
Ní raibh bróga beaga ar a dhá choisín
ná caipín ar nó chlóca
A ghrá mo chroí, mo Shéamaisín
mo Shéamaisín, mo Shéamaisín
A ghrá mo chroí, mo Shéamaisín
ar a bánaigh go tráthnona
A dhuil ar scoíl bhfeic Shéamaisín
bhfeic Shéamaisín, bhfeic Shéamaisín
A dhuil ar scoíl bhfeic Shéamaisín
A theilg leabhar buí ina phóca
Rugadh bheith ar a shaoil ina chreig
ar a taobh Uí Niall, ar a taobh Uí Niall
Rugadh bheith ar a shaoil ina chreig
In aicearra d’Ard Orain
A ghrá mo chroí, mo Shéamaisín
mo Shéamaisín, mo Shéamaisín
A ghrá mo chroí, mo Shéamaisín
ar a bánaigh go tráthnona

Glac uainn –muintir na hÉireann agus 
ár sliocht i dTír an Airgid(*)- ár lán-bhuíochas 
i dtaobh an chuireadh cháirdiúla do thugais duinn, ag
iarraidh orainn teacht anseo inniu go dtí 
an Bhasílica Náisíunta de Lúchán, cum fianaise do
thabhairt dár gCreidemh Naofa os chómhair an tsaoil
uile; mar an gceana, cum 
ónora de thabhairt don Mhaighdean Bheannaíthe,
Mháthair Dé, agus dár nApstal ghlórmhar, 
Naomh Phádraic, an eaglaiseach iontach sain, 
de scaip tróm-cheo na Págántachta
ar thír ar sinsear agus de chuir Solas na 
Firínne ar lásadh ina hionad. 
Nach múchfar go deo. 
Éire go brágh!
(*) in Airgintín

Jaimito
Oh! ¿vistes a mi Jaimito?
mi Jaimito, mi Jaimito
Oh! ¿vistes a mi Jaimito?
que iba corriendo sobre el caminito
No tenia zapatitos en sus dos piecitos
en sus dos piecitos, en sus dos piecitos
No tenia zapatitos en sus dos piecitos
ni gorrito puesto ó capita
Amor de mi corazón, mi Jaimito
mi Jaimito, mi Jaimito
Amor de mi corazón, mi Jaimito
desde el amanecer hasta la tarde
Yendo a la escuela ví a Jaimito
ví a Jaimito, ví a Jaimito
Yendo a la escuela ví a Jaimito
echar un libro amarillo en su bolsillo
vino al mundo (ó: “a la vida”) en el risco
vecino a lo de O’Neill, a lo de O’Neill
vino al mundo en el risco
cercano a los Altos de Orán
Amor de mi corazón, mi Jaimito
mi Jaimito, mi Jaimito
Amor de mi corazón, mi Jaimito
desde el amanecer hasta la tarde

Recibimos –pueblo de Irlanda
su linaje en Argentina- llenos de gracia 
acerca de la invitación amistosa dada, 
pidiéndonos venir aquí hoy hacia 
la Basílica Nacional de Luján, para testimoniar
juramento a nuestra Sagrada Creencia frente al
mundo entero; y con similar afecto, por  el honorable
juramento a la Virgen Bendita, 
Madre de Dios, y a nuestro Apóstol glorioso, 
San Patricio, el clérigo excepcionalmente distinto,
que disipó la espesa niebla del Paganismo 
en la tierra de los ancestros y puso la Luz de la
Verdad encendiéndolo en el lugar. 
No será extinto nunca. 
¡Irlanda para siempre!
Primera  Peregrinación Irlandesa a Luján (1901)

© TemperleyWeb, 2004